ZAŠTO INICIJATIVA 'ČUVAMO NAŠ PARK' I S KOJIM CILJEVIMA


1. Inicijativa građana Savice 'Čuvamo naš park' osnovana je s dugoročnim ciljem očuvanja
jedinog uređenog parka na preizgrađenoj i betoniziranoj Savici.

2. Prepoznajemo taktiku 'zavadi pa vladaj' te odbijamo sudjelovati u stvaranju atmosfere
podjele na građane ZA izgradnju crkve i građane PROTIV crkve. Nedvojbeno je da na Savici
postoji dugogodišnja potreba izgradnje crkve te je podržavamo i potičemo, ali izvan zelene
zone jer sve dok postoje adekvatne slobodne parcele, nema niti jednog valjanog razloga za
smanjenje površine parka (ionako malog u odnosu na broj stanovnika).

3. Jedan od dugoročnih ciljeva Inicijative je zaustavljanje višegodišnje stihijske izgradnje
stambenih objekata na Savici, jer to infrastruktura naselja više ne može podnijeti (gužve u
ambulantama, nedostatak mjesta u vrtićima, prometna začepljenost na izlazima iz naselja
itd). Iz ovoga slijedi drugi dugoročni cilj Inicijative: poboljšanje infrastrukture tj. borba da se
na preostalim slobodnim parcelama na Savici grade isključivo objekti od javnog a ne
privatnog interesa (primjerice dječji vrtić, crkva, dom za starije, sportski centar, nova škola...)

4. Problem izgradnje crkve u parku je naš konkretni lokalni problem, ali i tipični primjer koji
pokazuje kako se na mnogim nivoima Hrvatskom ne upravlja, nego 'vlada', vodeći računa o
privatnom a ne javnom interesu bahato ignorirajući upite i inicijative građana. Zato je ovaj
problem na simboličnoj razini i problem gotovo svih građana Zagreba i Hrvatske, pa
vjerujemo da će naša inicijativa naići na široku podršku.

5. Odgovaramo na neke argumente zagovornika gradnje u parku koji su se u medijima pojavili
nakon odabira dvaju rješenja:
- argument da će park izgradnjom crkve biti uljepšan ne ide u prilog gradnji crkve, jer se park
može na isti način uljepšati i bez gradnje crkve, dakle i bez smanjenja zelene površine
- argument da crkva neće zauzeti veliku površinu dodatno ide u prilog Inicijativi za očuvanje
parka – to tek znači da nema potrebe za gradnjom u parku jer se tada crkva još lakše može
uklopiti u postojeće slobodne parcele a da se na njima i dalje mogu graditi predviđeni
sadržaji
- argument da crkva mora biti u parku jer je to jedina parcela s uređenim imovinsko-pravnim
odnosima ne stoji jer Grad ima instrumente za rješavanje tog problema - dosadašnja praksa
je pokazala da se on redovito lako rješavao kad je Grad imao interes, pa bi tako moglo biti i u
slučaju izgradnje crkve (Grad na deklarativnom nivou ističe da mu je Crkva važna, pa bi to na
ovom primjeru pokazao i u praksi)
- forsiranje izgradnje crkve u parku i odbijanje izgradnje na slobodnim parcelama od strane
Grada budi dodatnu sumnju da će se nastaviti dosadašnja praksa prodaje parcela za
stambene i druge privatne svrhe, što će dodatno devastirati naselje
- nije točno da samo crkva spašava park od nicanja novih stambenih zgrada jer naš park je
zelena zona u kojoj se ne smiju graditi stambene zgrade

6. U skladu s navedenim, Inicijativa je pozvala građane u park kako bismo peticijom pokazali
širinu podrške u kvartu i šire, pojasnili svoje ciljeve te upozorili susjede da je nužno
organizirano djelovati, bolje i brojnije se ekipirati kako bismo što uvjerljivije i uspješnije
iznijeli naše stavove, jer su najavljeni i drugi projekti koji devastiraju kvart. Vrijeme je da
Grad konačno prestane ignorirati upite i potrebe nas građana, birača i poreznih obveznika.
ČUVAMO PARK I SAVICU – ŠTO NAS JE VIŠE, IMAMO VEĆU ŠANSU USPJETI!0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 

Copyright © 2010 Čuvamo naš park All Rights Reserved

Design by Dzignine