Natječaj za izradu idejnog rješenja

Devastacija parka u Savici
Drveće čije je planirano rušenje, više od 20 stabala


Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kojeg zastupa pročelnica Jadranka Veselić Bruvo dipl.ing.arh., objavio je dana 10.02.2013. godine u Večernjem listu otvoreni s pozvanim natjecateljima urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu Idejnog rješenja uređenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici. Svrha i cilj natječaja je iznalaženje kvalitetnog rješenja za uređenje parkovne površine, optimalne mikrolokacije župne crkve posvećene Blaženom Alojziju Stepincu unutar sjeveroistočnog dijela parka, te njeno arhitektonsko rješenje, kao osnove za izradu projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za gradnju na predmetnoj lokaciji. Natječajno rješenje treba omogućiti etapnu izgradnju, odnosno, neovisno izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju crkve i lokacijske dozvole za uređenje parka.

Rok za podizanje natječajnih podloga od 11.02.2013. godine do 13.02.2013. godine, s napomenom da je natječaj objavljen 10.02.2013. godine u Večernjem listu i na web stranicama objavljivača 12.02.2013. godine, je nerealan i najblaže rečeno upitan. Pozivanje na raspis natječaja u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) Udruženja  hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG ovom natječaju djelomično daje legalnost ali ne i legitimitet, obzirom da provoditelj natječaja nije poštovao odredbe članka 71., stavak 1, točka 12.

U natječajnoj dokumentaciji stoji „U skladu s čl. 1., točka 2., Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, a obzirom da je natječaj od posebnog javnog interesa u kojem je dominantna kulturna i umjetnička komponenta”. Izgradnja crkve, naime, nije javni interes kao što bi bila izgradnja ambulante, umirovljeničkog doma ili škole koje su namijenjene svima.

Javna rasprava vezano za izgradnju u jedinom zelenom parku na Trnjanskoj Savici nije bilo niti je Grad Zagreb obavijestio javnost o istome.
Uglavnom ovdje se radi o planiranoj i nepotrebnoj devastaciji našeg parka koja se vrlo lako mogla izbjeći kada bi barem jedna strana zastupala interes javnosti, što je obaveza gradske uprave.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

 

Copyright © 2010 Čuvamo naš park All Rights Reserved

Design by Dzignine